Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Kultury
Ustronie Morskie

Aktualności

2016-09-26 „Zawsze wierni Ojczyźnie”
W sobotę, 24 września, w Gminnym Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim miała miejsce patriotyczna uroczystość z okazji jubileuszu 35 rocznicy powstania stowarzyszenia, organizacji pożytku publicznego Koła Nr 20 im Ziemi Kołobrzeskiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim. Uroczystość dla członków koła była szczególnie podniosła, ponieważ wiązała się z aktem szczególnej wagi, jakim jest akt wręczenia sztandaru dla Koła ufundowanego przez społeczeństwo Gminy Ustronie Morskie. Dla mieszkańców - lekcją patriotyzmu oraz dobrą zabawą na żołnierskim pikniku rodzinnym.
W uroczystości udział wzięły władze samorządowe gminy Ustronie Morskie oraz powiatu kołobrzeskiego. Wśród zaproszonych gości była Helena Rudzis – Gruchała – wice starosta kołobrzeski, Bernadeta Borkowska -przewodnicząca Rady Gminy Ustronie Morskie, oraz w imieniu wójta Jerzego Kołakowskiego – sekretarz Tomasz Grobla.
Z Warszawy na uroczystość przybyli przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w osobach: gen. dyw. dr Franciszka PUCHAŁA - prezes ZŻWP; płk Miłosz BIAŁY - wiceprezesa ZG ds. socjalno-zdrowotnych oraz płk Stanisław KALSKI - wiceprezes ZG ds. społecznych. Przedstawicieli Zarządu Rejonowego ZŻWP w Koszalinie reprezentowali: płk Józef Kisielnicki – prezes Zarządu Rejonowego oraz st. chor. szt. Edmund Jabkowski - członek Prezydium Zarządu Rejonowego. Ponadto w uroczystościach udział wzięli: Przewodniczący Rady Współpracy Organizacji Kombatanckich ZŻWP Ziemi Kołobrzeskiej, jednocześnie Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy Armi Krajowej w Kołobrzegu Pan mjr w st. spocz Janusz Orszt, Dowódca 36 dywizjonu rakietowego OP z Mrzeżyna Pan płk Mariusza Zagdański, Prezes Koła Nr 8 ZŻWP z Kołobrzegu Pan kmd. ppor w st. spocz. Leszek Kowalski; Sekretarz zaprzyjaźnionego koła ZŻWP z Gryfic Pan st. chor. sztab w st. spocz. Jerzy Dąbrowski oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Ustronie Morskie i pracownicy urzędu, a także nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim. Gospodarzami uroczystości byli członkowie Koła Nr 20 oraz żołnierze i pracownicy jednostek wojskowych Garnizonu Ustronie Morskie. Szczególne miejsce zajęły poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej oraz Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim.
Prezes Koła Nr 20 ZŻWP w imieniu koleżanek i kolegów, członków koła, serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zwieńczenia starań o sztandar – „Dziękujemy za dobrowolne wpłaty pieniężne, za zakup cegiełek, za zaangażowanie w działania Społecznego Komitetu Na Rzecz Ufundowania Sztandaru, za życzliwe wspieranie naszych działań. To dzięki Wam możemy dzisiaj uczestniczyć w tak doniosłym dla nas dniu. Nadanie sztandaru to zaszczyt, honor i duma, to znak naszego Koła, wieńczy dorobek wielu pokoleń żołnierzy garnizonu Ustronie Morskie. Będzie obecny podczas świąt i uroczystości państwowych jak i kościelnych.” W imieniu przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru, Kamil Lepa odczytał „Akt Ufundowania Sztandaru dla Koła”. Następnie odbyła się ceremonia wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru. Wśród osób umieszczonych na gwoździach drzewca sztandaru Koła Nr 20 ZŻWP w Ustroniu Morskim znaleźli się: gen dyw. dr Franciszek Puchała Prezes ZŻWP w Warszawie, Tomasz Tamborski Starosta Powiatu, Jerzy Kołakowski Wójt Gminy Ustronie Morskie, Bernadeta Borkowska Przewodnicząca Rady Gminy Ustronie Morskie, Mariola Ostrowska Dyrektor Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim, Pani Dorota Lipnicka - Fiuk Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim, Grzegorz Czachorowski Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, Kamil Lepa Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Jolanta Nita Supińska Dyrektor Biblioteki, Izabela Poznańska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ppłk mgr Mariusz Zagdański Dowódca 36 dywizjon rakietowy OP Mrzeżyno, Państwo Henryka Karolak i Bogdan Nita - rodzice chrzestni sztandaru, ppłk w st. spocz Stefan Dymański Prezes Koła Nr 20 ZŻWP, Państwo Elżbieta i Marek Iwańczyk, Państwo Wiesława i Zbigniew Sochaccy, Państwo Elżbieta i Leszek Walkowiak, Państwo Ewa i Tadeusz Skrzypek. 
Po ceremonii wbicia gwoździ, rodzice chrzestni poprosili ks. proboszcza Jerzego Lubińskiego o poświęcenie sztandaru. Po krótkiej modlitwie i poświęceniu sztandaru, przedstawiciel Zarządu Głównego płk Stanisław KALSKI - Wiceprezes ZG ds. społecznych, odczytał akt nadania sztandaru. Rodzice chrzestni przekazali sztandar Prezesowi Związku gen. dyw. Franciszkowi Puchale, który przekazał go prezesowi Koła, a ten pocztowi sztandarowemu w składzie: Stanisław Wojciechowski, Krzysztof Felikszowski, Ireneusz Sitnik.Po prezentacji sztandaru nastąpiło wręczenie wyróżnień. 
Kapituła Krzyża Związku i Odznaki Honorowej Zarządu Głównego ZŻWP w Warszawie przyznała wiele odznaczeń. Wyróżnieni zostali:
Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
sierż. w st. spocz Jan Habasiński
mjr w st. spocz Zenon Nowak
Srebrnym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
ppłk rez. Stefan Dymański
sierż. sztab. rez Andrzej Żołnowski
st. chor. w st. spocz Bogdan Nita
st. chor. sztab. w st. spocz Jerzy Ruchniewicz
kpt. w st. spocz Zbigniew Sochacki
mjr w st. spocz Tadeusz Sieniawski
st. chor. sztab. w st. spocz Jan Mirosław Oksenfeld.
Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
ppłk w st. spocz. Lechosław Grzywnowicz
st. chor. sztab. rez. Stanisław. Wojciechowski
st. chor. sztab. w st. spocz. Edmund Januszewski
chor. mar. w st. spocz Zygmund Kamiński
mjr w st. spocz Leszek Walkowiak
Odznaką Honorową Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
mjr w st. spocz. Jan Jodelis
plut. rez. Marek Iwańczyk
st. chor. sztab. rez. Kazimierz Kuna
st. chor. sztab. w st. spocz. Zdzisław Kulawiak
mjr w st. spocz. Stanisław Agatowski
kpt. rez. Andrzej Bańczewski
ppłk rez. Stefan Dymański
ppor. rez. Bogdan Czepukojć
st. bosm. szt. rez. Krzysztof Felikszowski. 
Medalem XXXV LECIA Związku Żołnierzy Wojska Polskiego: 
Tomasz Tamborki, Stanisław Zieliński, Jerzy Kołakowski, Zenon Nowak, Stefan Dymański, Jan Mirosław Oksenfeld, Bogdan Nita, Jerzy Ruchniewicz, Karolina Dmowska, Ewa Ginelli.
Pamiątkami okolicznościowymi wyróżniono władze samorządowe gminy, starostwa kołobrzeskiego, Miasta Kołobrzeg, Zarządu Głównego i Rejonowego ZŻWP, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, przyjaciół Koła oraz głównych sponsorów sztandaru.
Rada Krajowa Ligi Obrony Kraju przyznała odznaczenia członkom naszego koła LOK:
Odznakę honorową „ Za wybitne Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju” - Pani Ewie Jadwidze Oksenfeld, Panu Lechosławowi Grzywnowiczowi. 
Złoty Medal „Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju” - Panu Kazimierzowi Rybka – pośmiertnie
Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju” - Panu Zbigniewowi Sochackiemu, Panu Romanowi Supińskiemu, Panu Ireneuszowi Wróblewskiemu – pośmiertnie; 
Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju” - Panu Tadeuszowi Grzelak, Panu Kamilowi Lepa, Panu Eugeniuszowi Mazurek, Panu Romanowi Kuźnia, Panu Marianowi Wilewskiemu, Panu Jarosławowi Deczyńskiemu, Panu Zygmuntowi Kamińskiemu, Księdzu Proboszczowi Jerzemu Lubińskiemu, Panu Tadeuszowi Torcz, Panu Ryszardowi Rozalskiemu.
Uroczystość uświetniła swoją piękną grą Strażacką Orkiestrę Dętą „Morka” z kapelmistrzem Waldemarem Tomoniem na czele oraz pokaz Grupy Rekonstrukcji Historycznej Nałęcz z Trzebiatowa pod kierownictwem Pana kpt. rez. Jerzego Nowaka. Niesamowitych wrażeń dostarczyła wystawa odznak i pamiątek wojskowych „Zawsze wierni ojczyźnie” st. chor. sztab w st. spocz. Jerzego Dąbrowskiego.
Podsumowaniem uroczystości był Żołnierski Piknik Rodzinny oraz udział w niedzielnej Mszy św. Pocztu Sztandarowego i członków Koła Nr 20 zakończony złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na grobach koleżanek i kolegów.

Wręczenie sztandaru dla stowarzyszenia było podsumowaniem 35 lat działalności Koła na terenie gminy Ustronie Morskie i Starostwa Kołobrzeskiego.
Koło powstało w 1981 roku. Założycielem koła w tamtych latach była mała grupa kadry zawodowej na czele której stanął mjr w stanie spocz. Zenon Nowak. Obecnie honorowy prezes, człowiek który prawie trzydzieści lat kierował działalnością organizacji w Ustroniu Morskim. W skład grupy weszli jeszcze sierż Jan Habasiński oraz św. Pamięci st. sierż. Jan Drobek. Głównym celem działalności Koła jest: Integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy poprzez wspólne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i wojskowych; Utrzymywanie i rozwój więzi koleżeńskich byłych i obecnych żołnierzy; Coraz większego znaczenia nabiera kolejny cel działalności jakim jest organizowanie pomocy koleżeńskiej oraz paliatywnej kolegom którzy takiej pomocy potrzebują. W przeciągu 35 lat przy współpracy z Gminnym Kołem LOK, dzięki wydatnej pomocy władz samorządowych Gminy Ustronie Morskie, działalność Koła skupiała się między innymi na popularyzacji sportów proobronnych wśród młodzieży i dorosłych.
Działalność skupia się również na organizowaniu przedsięwzięć integrujących środowiska lokalne. Rokrocznie organizowane otwarte spotkania okolicznościowe cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy.
Share |
Czytaj także:
Koncert Charytatywny
Zapraszamy na koncert charytatywny, który odbędzie się 26 kwietnia (piątek) o godz. 19.00 w sali widowiskowej GOK czytaj więcej »
Wielkanoc
2024-03-28 Wielkanoc
Spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Drużyna GOK  czytaj więcej »
ZIMOWE WYZWANIA
2024-03-23 ZIMOWE WYZWANIA
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z projektu morsowania - Zimowe Wyzwania  czytaj więcej »
Spotkanie Wielkanocne z jajem
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze Spotkań Wielkanocnych z Jajem  czytaj więcej »
Pierwszy dzień wiosny
DRUŻYNA GOK PRZYPOMINA - DZISIAJ PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY! czytaj więcej »
Kalendarz wydarzeń
 <<kwiecień 2024>> 
PnWtŚrCzPiSoNi
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

© 2011 Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim, ul. Nadbrzeżna 20, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 803,
gok@gok.ustronie-morskie.pl, www.gok.ustronie-morskie.pl